Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.ulvet.sk
Posledná aktualizácia: 11 Dec 2017 - 00:34
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Dec 2017
Prvá návšteva 01 Dec 2017 - 00:00
Posledná návšteva 10 Dec 2017 - 23:34
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *89
 
205
(2.3 návštev/návštevníka)
529
(2.58 Stránok/Návšteva)
660
(3.21 Hity/Návšteva)
4.24 MB
(21.18 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
22251821.10 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 194Počet návštev: 579Stránok: 1340Hity: 1927Bajtov: 11.86 MB Unikátne návštevy: 208Počet návštev: 617Stránok: 1318Hity: 1869Bajtov: 11.28 MB Unikátne návštevy: 187Počet návštev: 503Stránok: 1211Hity: 1686Bajtov: 30.74 MB Unikátne návštevy: 89Počet návštev: 205Stránok: 529Hity: 660Bajtov: 4.24 MB  
 Jan
2017
Feb
2017
Mar
2017
Apr
2017
Máj
2017
Jún
2017
Júl
2017
Aug
2017
Sep
2017
Okt
2017
Nov
2017
Dec
2017
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 201700000
Feb 201700000
Mar 201700000
Apr 201700000
Máj 201700000
Jún 201700000
Júl 201700000
Aug 201700000
Sep 20171945791,3401,92711.86 MB
Okt 20172086171,3181,86911.28 MB
Nov 20171875031,2111,68630.74 MB
Dec 2017892055296604.24 MB
Celkom6781,9044,3986,14258.12 MB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 21Stránok: 51Hity: 62Bajtov: 421.04 KB Počet návštev: 17Stránok: 39Hity: 39Bajtov: 195.29 KB Počet návštev: 21Stránok: 38Hity: 38Bajtov: 283.30 KB Počet návštev: 22Stránok: 52Hity: 66Bajtov: 530.82 KB Počet návštev: 21Stránok: 39Hity: 72Bajtov: 648.60 KB Počet návštev: 19Stránok: 42Hity: 64Bajtov: 547.43 KB Počet návštev: 16Stránok: 38Hity: 64Bajtov: 662.96 KB Počet návštev: 23Stránok: 90Hity: 101Bajtov: 347.27 KB Počet návštev: 24Stránok: 95Hity: 95Bajtov: 225.82 KB Počet návštev: 21Stránok: 45Hity: 59Bajtov: 480.36 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 18.64Stránok: 48.09Hity: 60.00Bajtov: 404283.27
01
Dec
02
Dec
03
Dec
04
Dec
05
Dec
06
Dec
07
Dec
08
Dec
09
Dec
10
Dec
11
Dec
12
Dec
13
Dec
14
Dec
15
Dec
16
Dec
17
Dec
18
Dec
19
Dec
20
Dec
21
Dec
22
Dec
23
Dec
24
Dec
25
Dec
26
Dec
27
Dec
28
Dec
29
Dec
30
Dec
31
Dec
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Dec 2017215162421.04 KB
02 Dec 2017173939195.29 KB
03 Dec 2017213838283.30 KB
04 Dec 2017225266530.82 KB
05 Dec 2017213972648.60 KB
06 Dec 2017194264547.43 KB
07 Dec 2017163864662.96 KB
08 Dec 20172390101347.27 KB
09 Dec 2017249595225.82 KB
10 Dec 2017214559480.36 KB
11 Dec 20170000
12 Dec 20170000
13 Dec 20170000
14 Dec 20170000
15 Dec 20170000
16 Dec 20170000
17 Dec 20170000
18 Dec 20170000
19 Dec 20170000
20 Dec 20170000
21 Dec 20170000
22 Dec 20170000
23 Dec 20170000
24 Dec 20170000
25 Dec 20170000
26 Dec 20170000
27 Dec 20170000
28 Dec 20170000
29 Dec 20170000
30 Dec 20170000
31 Dec 20170000
Priemer184860394.81 KB
Celkom2055296604.24 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 26Hity: 33Bajtov: 265.41 KB Stránok: 39Hity: 72Bajtov: 648.60 KB Stránok: 42Hity: 64Bajtov: 547.43 KB Stránok: 38Hity: 64Bajtov: 662.96 KB Stránok: 70.50Hity: 81.50Bajtov: 384.15 KB Stránok: 67Hity: 67Bajtov: 210.56 KB Stránok: 41.50Hity: 48.50Bajtov: 381.83 KB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon2633265.41 KB
Uto3972648.60 KB
Str4264547.43 KB
Štv3864662.96 KB
Pia7081384.15 KB
Sob6767210.55 KB
Ned4148381.83 KB


 
Hodiny  
Stránok: 17Hity: 17Bajtov: 99.78 KB Stránok: 47Hity: 47Bajtov: 41.04 KB Stránok: 13Hity: 13Bajtov: 71.69 KB Stránok: 11Hity: 11Bajtov: 64.18 KB Stránok: 13Hity: 13Bajtov: 77.74 KB Stránok: 13Hity: 13Bajtov: 91.30 KB Stránok: 12Hity: 12Bajtov: 77.74 KB Stránok: 8Hity: 8Bajtov: 56.19 KB Stránok: 8Hity: 19Bajtov: 202.06 KB Stránok: 14Hity: 14Bajtov: 91.30 KB Stránok: 18Hity: 44Bajtov: 572.84 KB Stránok: 8Hity: 8Bajtov: 49.65 KB Stránok: 20Hity: 20Bajtov: 110.22 KB Stránok: 9Hity: 9Bajtov: 50.13 KB Stránok: 45Hity: 45Bajtov: 190.98 KB Stránok: 19Hity: 30Bajtov: 289.87 KB Stránok: 21Hity: 46Bajtov: 528.45 KB Stránok: 58Hity: 58Bajtov: 47.76 KB Stránok: 59Hity: 70Bajtov: 399.62 KB Stránok: 6Hity: 17Bajtov: 191.93 KB Stránok: 60Hity: 60Bajtov: 81.43 KB Stránok: 9Hity: 20Bajtov: 195.52 KB Stránok: 27Hity: 52Bajtov: 676.18 KB Stránok: 14Hity: 14Bajtov: 85.25 KB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
00171799.78 KB
01474741.04 KB
02131371.69 KB
03111164.18 KB
04131377.74 KB
05131391.30 KB
06121277.74 KB
078856.19 KB
08819202.06 KB
09141491.30 KB
101844572.84 KB
118849.65 KB
 
HodinyStránokHityBajtov
122020110.22 KB
139950.13 KB
144545190.98 KB
151930289.87 KB
162146528.45 KB
17585847.76 KB
185970399.62 KB
19617191.93 KB
20606081.43 KB
21920195.52 KB
222752676.18 KB
23141485.25 KB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
netNetworknet2842951.75 MB

skSlovak Republicsk771862.03 MB

comCommercialcom5263302.08 KB

arArgentinaar515124.75 KB

czCzech Republiccz303092.17 KB

NeznámyNeznámyip262652.89 KB

deGermanyde44994 Bytov

ruRussian Federationru22497 Bytov

euEuropean countryeu22994 Bytov

uaUkraineua11497 Bytov

 Ostatné000 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 73 Známe, 18 Neznámy (nepreložená IP)
89 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
a2plcpnl0101.prod.iad2.secureserver.netScottsdale?515124.75 KB09 Dec 2017 - 17:35
server.americatrade.com.arNeznámy?515124.75 KB08 Dec 2017 - 20:39
188-163-73-8.broadband.kyivstar.netNeznámy?4949344.15 KB10 Dec 2017 - 10:49
46-118-157-50.broadband.kyivstar.netNeznámy?4545316.05 KB09 Dec 2017 - 22:39
46-118-121-38.broadband.kyivstar.netNeznámy?4242294.98 KB10 Dec 2017 - 20:42
relayhost.zoznam.skSihelné?404019.41 KB10 Dec 2017 - 01:09
134-249-52-116.broadband.kyivstar.netNeznámy?3333231.77 KB10 Dec 2017 - 05:25
vpn.bisnode.czNeznámy?303092.17 KB10 Dec 2017 - 14:32
134-249-80-20.broadband.kyivstar.netNeznámy?2020140.47 KB06 Dec 2017 - 00:54
134-249-82-116.broadband.kyivstar.netNeznámy?1818126.42 KB09 Dec 2017 - 12:49
Ostatné  1502812.66 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
18 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
Bing Preview bot47584.33 KB07 Dec 2017 - 21:26
BaiDuSpider36192.08 KB07 Dec 2017 - 18:27
Yandex bot1957.42 KB09 Dec 2017 - 00:55
SeznamBot1819.18 MB10 Dec 2017 - 20:12
Unknown robot (identified by 'robot')16233.83 KB10 Dec 2017 - 12:07
Googlebot1657.66 KB11 Dec 2017 - 00:29
Unknown robot (identified by 'scanner')16173.30 KB06 Dec 2017 - 22:39
Unknown robot (identified by 'bot*')1122.47 KB08 Dec 2017 - 19:09
Unknown robot (identified by 'crawl')11287.92 KB08 Dec 2017 - 01:57
MJ12bot104.85 KB10 Dec 2017 - 13:38
Ostatné33189.64 KB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 205 - Priemer: 39 sPočet návštevPercentá
0s-30s19997 %
30s-2mn10.4 %
2mn-5mn20.9 %
5mn-15mn10.4 %
15mn-30mn10.4 %
30mn-1h10.4 %
1h+  

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
htmHTML or XML static page31748 %2.36 MB55.6 %
htmlHTML or XML static page21232.1 %101.44 KB2.3 %
jpgImage8613 %1.46 MB34.4 %
gifImage223.3 %211.20 KB4.8 %
jpegImage111.6 %45.59 KB1 %
cssCascading Style Sheet file111.6 %29.96 KB0.6 %
pdfAdobe Acrobat file10.1 %41.84 KB0.9 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 3Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/cenniky/komponenty.pdf40167.35 KB41.84 KB
/archiv/opasok.mov2018.52 MB9.26 MB
/cenniky/siet.zip105.33 KB5.33 KB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
9 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/nod.htm2297.02 KB9393


/212489 Bytov7857


/uvod.htm385.76 KB1532


/menu.htm382.97 KB1616


/cenniky/komponenty.htm488.99 KB12


/cenniky/siet.htm330.65 KB13


/cennik.htm35.16 KB  


/gpbaterie.htm110.94 KB11


/onas.htm13.19 KB 1 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows49593.5 %56485.4 %
Linux234.3 %8512.8 %
Macintosh101.8 %101.5 %
Neznámy10.1 %10.1 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
FirefoxNie20438.5 %26239.6 %
MS Internet ExplorerNie17132.3 %17125.9 %
Google ChromeNie8716.4 %16024.2 %
MozillaNie346.4 %345.1 %
OperaNie203.7 %203 %
NetscapeNie81.5 %81.2 %
Acrobat WebcaptureÁno40.7 %40.6 %
Neznámy?10.1 %10.1 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)22548.1 %22548.1 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google12 / 12
- Zoznam2 / 2
142.9 %142.9 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://excitacao.com1010
- http://chocolateslim-u-srbiji.com99
- https://business-news.ru/novosti/novosti_kompanij/finansy/shirok...99
- http://dkr.com.ua88
- http://lakomka.com.ua77
- http://1001watch.com.ua66
- http://y8games-free.com66
- https://resant.ru/bezopasnoe-ispolzovanie-kart-tinkoff-bank.html66
- http://titangel-vietnam.com66
- https://www.everytalk.tv66
- Ostatné155155
22848.8 %22848.8 %
Neznámý pôvod    

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
1 Kľúčové slováHľadaniePercentá
ulvet1100 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
1 VýrazyHľadaniePercentá
ulvet1100 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených30 / 89 Návštevy33.7 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)21283.1 %44.72 KB
403Forbidden4015.6 %9.15 KB
206Partial Content20.7 %1.15 KB
421Unknown error10.3 %322 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): hostinfo, decodeutfkeys, tooltips, geoip_city_maxmind)