Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.ulvet.sk
Posledná aktualizácia: 19 Jan 2018 - 00:55
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Jan 2018
Prvá návšteva 01 Jan 2018 - 01:09
Posledná návšteva 18 Jan 2018 - 18:25
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *132
 
220
(1.66 návštev/návštevníka)
365
(1.65 Stránok/Návšteva)
596
(2.7 Hity/Návšteva)
4.99 MB
(23.24 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
6209844.53 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 132Počet návštev: 220Stránok: 365Hity: 596Bajtov: 4.99 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2018
Feb
2018
Mar
2018
Apr
2018
Máj
2018
Jún
2018
Júl
2018
Aug
2018
Sep
2018
Okt
2018
Nov
2018
Dec
2018
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 20181322203655964.99 MB
Feb 201800000
Mar 201800000
Apr 201800000
Máj 201800000
Jún 201800000
Júl 201800000
Aug 201800000
Sep 201800000
Okt 201800000
Nov 201800000
Dec 201800000
Celkom1322203655964.99 MB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 11Stránok: 16Hity: 16Bajtov: 23.29 KB Počet návštev: 12Stránok: 23Hity: 50Bajtov: 527.53 KB Počet návštev: 13Stránok: 18Hity: 30Bajtov: 359.38 KB Počet návštev: 11Stránok: 19Hity: 44Bajtov: 376.03 KB Počet návštev: 14Stránok: 23Hity: 48Bajtov: 472.22 KB Počet návštev: 11Stránok: 18Hity: 19Bajtov: 34.74 KB Počet návštev: 12Stránok: 20Hity: 31Bajtov: 190.72 KB Počet návštev: 17Stránok: 29Hity: 57Bajtov: 538.44 KB Počet návštev: 11Stránok: 17Hity: 29Bajtov: 223.51 KB Počet návštev: 13Stránok: 37Hity: 37Bajtov: 639.87 KB Počet návštev: 12Stránok: 17Hity: 17Bajtov: 31.53 KB Počet návštev: 14Stránok: 17Hity: 17Bajtov: 31.53 KB Počet návštev: 11Stránok: 19Hity: 33Bajtov: 387.55 KB Počet návštev: 9Stránok: 14Hity: 25Bajtov: 187.81 KB Počet návštev: 18Stránok: 27Hity: 52Bajtov: 378.95 KB Počet návštev: 13Stránok: 23Hity: 52Bajtov: 501.21 KB Počet návštev: 9Stránok: 15Hity: 26Bajtov: 188.29 KB Počet návštev: 9Stránok: 13Hity: 13Bajtov: 21.35 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 11.58Stránok: 19.21Hity: 31.37Bajtov: 275615.11
01
Jan
02
Jan
03
Jan
04
Jan
05
Jan
06
Jan
07
Jan
08
Jan
09
Jan
10
Jan
11
Jan
12
Jan
13
Jan
14
Jan
15
Jan
16
Jan
17
Jan
18
Jan
19
Jan
20
Jan
21
Jan
22
Jan
23
Jan
24
Jan
25
Jan
26
Jan
27
Jan
28
Jan
29
Jan
30
Jan
31
Jan
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Jan 201811161623.29 KB
02 Jan 2018122350527.53 KB
03 Jan 2018131830359.38 KB
04 Jan 2018111944376.03 KB
05 Jan 2018142348472.22 KB
06 Jan 201811181934.74 KB
07 Jan 2018122031190.72 KB
08 Jan 2018172957538.44 KB
09 Jan 2018111729223.51 KB
10 Jan 2018133737639.87 KB
11 Jan 201812171731.53 KB
12 Jan 201814171731.53 KB
13 Jan 2018111933387.55 KB
14 Jan 201891425187.81 KB
15 Jan 2018182752378.95 KB
16 Jan 2018132352501.21 KB
17 Jan 201891526188.29 KB
18 Jan 20189131321.35 KB
19 Jan 20180000
20 Jan 20180000
21 Jan 20180000
22 Jan 20180000
23 Jan 20180000
24 Jan 20180000
25 Jan 20180000
26 Jan 20180000
27 Jan 20180000
28 Jan 20180000
29 Jan 20180000
30 Jan 20180000
31 Jan 20180000
Priemer111931269.16 KB
Celkom2203655964.99 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 24Hity: 41.67Bajtov: 313.56 KB Stránok: 21Hity: 43.67Bajtov: 417.42 KB Stránok: 23.33Hity: 31Bajtov: 395.85 KB Stránok: 16.33Hity: 24.67Bajtov: 142.97 KB Stránok: 13.33Hity: 21.67Bajtov: 167.92 KB Stránok: 18.50Hity: 26Bajtov: 211.15 KB Stránok: 17Hity: 28Bajtov: 189.26 KB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon2441313.56 KB
Uto2143417.42 KB
Str2331395.85 KB
Štv1624142.97 KB
Pia1321167.92 KB
Sob1826211.15 KB
Ned1728189.26 KB


 
Hodiny  
Stránok: 2Hity: 2Bajtov: 994 Bytov Stránok: 75Hity: 76Bajtov: 46.89 KB Stránok: 4Hity: 4Bajtov: 1.46 KB Stránok: 1Hity: 1Bajtov: 497 Bytov Stránok: 1Hity: 1Bajtov: 497 Bytov Stránok: 5Hity: 5Bajtov: 130.22 KB Stránok: 6Hity: 6Bajtov: 2.43 KB Stránok: 9Hity: 25Bajtov: 251.22 KB Stránok: 6Hity: 17Bajtov: 174.94 KB Stránok: 9Hity: 20Bajtov: 169.86 KB Stránok: 2Hity: 2Bajtov: 128.77 KB Stránok: 17Hity: 40Bajtov: 381.07 KB Stránok: 10Hity: 38Bajtov: 417.22 KB Stránok: 8Hity: 22Bajtov: 366.69 KB Stránok: 14Hity: 42Bajtov: 547.63 KB Stránok: 16Hity: 55Bajtov: 633.36 KB Stránok: 8Hity: 8Bajtov: 9.16 KB Stránok: 4Hity: 4Bajtov: 1.46 KB Stránok: 115Hity: 140Bajtov: 767.24 KB Stránok: 14Hity: 49Bajtov: 569.37 KB Stránok: 4Hity: 4Bajtov: 1.94 KB Stránok: 1Hity: 1Bajtov: 497 Bytov Stránok: 3Hity: 3Bajtov: 1.46 KB Stránok: 31Hity: 31Bajtov: 509.17 KB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
0022994 Bytov
01757646.89 KB
02441.46 KB
0311497 Bytov
0411497 Bytov
0555130.22 KB
06662.43 KB
07925251.22 KB
08617174.94 KB
09920169.86 KB
1022128.77 KB
111740381.07 KB
 
HodinyStránokHityBajtov
121038417.22 KB
13822366.69 KB
141442547.63 KB
151655633.36 KB
16889.16 KB
17441.46 KB
18115140767.24 KB
191449569.37 KB
20441.94 KB
2111497 Bytov
22331.46 KB
233131509.17 KB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
skSlovak Republicsk1463513.34 MB

NeznámyNeznámyip103103942.96 KB

comCommercialcom8586198.22 KB

netNetworknet1944542.79 KB

euEuropean countryeu552.43 KB

deGermanyde226.71 KB

cnChinacn11497 Bytov

NeznámyNeznámytop11497 Bytov

NeznámyNeznámyovh11497 Bytov

trTurkeytr11497 Bytov

 Ostatné11497 Bytov 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 89 Známe, 44 Neznámy (nepreložená IP)
132 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
relayhost.zoznam.skSihelné?727234.95 KB18 Jan 2018 - 01:17
104.192.74.17Neznámy?2020488.30 KB10 Jan 2018 - 23:25
aijieraf.gaya.skMartin?942500.84 KB07 Jan 2018 - 19:47
ec2-13-56-229-65.us-west-1.compute.amazonaws.comSan Jose?994.37 KB17 Jan 2018 - 07:45
static-bband-23.87-197-166.telecom.skNeznámy?723338.76 KB02 Jan 2018 - 14:14
a28-02-07.opera-mini.netNeznámy?620365.72 KB13 Jan 2018 - 13:52
90-64-71-183.dynamic.orange.skLeles?622249.77 KB08 Jan 2018 - 07:40
220.181.51.112Beijing?6623.71 KB17 Jan 2018 - 18:26
ec2-54-183-130-127.us-west-1.compute.amazonaws.comSan Jose?662.91 KB17 Jan 2018 - 09:06
90-64-98-55.dynamic.orange.skSvabovce?519276.73 KB05 Jan 2018 - 15:44
Ostatné  2193572.76 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
15 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
Googlebot298344.64 KB18 Jan 2018 - 06:35
SeznamBot711.74 MB18 Jan 2018 - 12:22
Yandex bot55191.83 KB18 Jan 2018 - 10:21
Unknown robot (identified by 'bot*')52162.63 KB19 Jan 2018 - 00:52
Bing Preview bot43511.32 KB16 Jan 2018 - 21:19
Unknown robot (identified by 'crawl')33753.88 KB18 Jan 2018 - 18:51
Unknown robot (identified by 'robot')16214.88 KB10 Jan 2018 - 06:09
bingbot13463.94 KB18 Jan 2018 - 04:22
Unknown robot (identified by empty user agent string)125.82 KB18 Jan 2018 - 14:22
Netcraft39.22 KB05 Jan 2018 - 08:14
Ostatné71.94 KB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 220 - Priemer: 29 sPočet návštevPercentá
0s-30s21497.2 %
30s-2mn41.8 %
2mn-5mn10.4 %
5mn-15mn  
15mn-30mn  
30mn-1h10.4 %
1h+  

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
htmlHTML or XML static page21035.2 %288.92 KB5.6 %
jpgImage15626.1 %2.66 MB53.1 %
htmHTML or XML static page15526 %1.55 MB31 %
gifImage366 %345.60 KB6.7 %
cssCascading Style Sheet file203.3 %54.47 KB1 %
jpegImage183 %74.60 KB1.4 %
pdfAdobe Acrobat file10.1 %41.84 KB0.8 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 1Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/cenniky/komponenty.pdf2083.68 KB41.84 KB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
12 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/208489 Bytov140118


/uvod.htm615.76 KB3849


/menu.htm592.97 KB3738


/cennik.htm95.16 KB 2


/cenniky/komponenty.htm788.99 KB14


/zakaznici.htm65.21 KB 4


/onas.htm53.19 KB 1


/nod.htm37.02 KB11


/cenniky/notebooky.htm2128.28 KB22


/stat/294.71 KB  


Ostatné322.51 KB11 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows30784.1 %52688.2 %
Macintosh359.5 %355.8 %
Neznámy123.2 %122 %
Linux113 %233.8 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
FirefoxNie17447.6 %25442.6 %
Google ChromeNie14238.9 %26844.9 %
MS Internet ExplorerNie154.1 %152.5 %
MozillaNie143.8 %396.5 %
NetscapeNie102.7 %101.6 %
SafariNie51.3 %50.8 %
OperaNie30.8 %30.5 %
Neznámy?20.5 %20.3 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)25587.3 %25587 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google27 / 28
- Yahoo!1 / 1
- Zoznam1 / 1
299.9 %3010.2 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://en.home-task.com33
- https://englishtopik.ru22
- http://www.europskefirmy.sk/sluzby/portable_computers/11
- http://katalog.centrum.sk/pocitace/martin/11
- http://lyrics.home-task.com11
82.7 %82.7 %
Neznámý pôvod    

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
0 Kľúčové slováHľadaniePercentá

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
0 VýrazyHľadaniePercentá

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených34 / 132 Návštevy25.7 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)29986.1 %62.44 KB
403Forbidden4813.8 %10.67 KB
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): hostinfo, decodeutfkeys, tooltips, geoip_city_maxmind)